Пословање сектора осигурања

Народна банка Србије врши надзор над обављањем делатности осигурања и редовно обајављује извештај о пословању сектора осигурања. За клијенте који осигуравају своју имовину, свој живот, итд. важно је да знају какви су параметри пословања осигуравајућих кућа у Србији. У извештају НБС за прво тромесечје 2017. године, који је доступан јавности  на сајту НБС, налазимо, између […]

Read more