НАШИ ПАРТНЕРИ

Премија Плус од свог оснивања гради и развија партнерске односе са најзначајнијим осигуравајућим кућама на српском тржишту. Циљ нам је да и у будућности будемо препознати као поуздан партнер.

Као друштво за посредовање у осигурању које сарађује са многим осигуравајућим кућама поносни смо на чињеницу да свим својим клијентима можемо понудити најшири спектар животних и неживотних осигурања по најбољим тржишним условима.

ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ


НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ