ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА

Животно осигурање представља начин да заштитите себе и своју породицу од ризика који се у животу могу догодити. Сви ми имамо различите потребе, могућности и очекивања. Неко је заинтересован само за штедњу, неко првенствено жели да осигура своју породицу, неко жели заштиту здравља и благостања. Неко са друге стране нема у плану ништа од наведеног. Који год вид животног осигурања имате у виду, једно је битно, одаберите на време, док ризик још није наступио.

Запослени у Премији Плус имају дугогодишње искуство са клијентима који уговарају полисе животног осигурања. Свакодневно се сусрећемо са људима различитих година, интересовања, могућности... Наш задатак је да сваком од њих приближимо свет животног осигурања на начин да сами одаберу оно што им одговара. Заједно дефинишемо врсту осигурања, трајање, улагање, допунске ризике...

ЖИВОТНО НА КЛИКУ

ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ НА КЛИК ОД ВАС - Уколико желите да за Вас припремимо компаратор најбољих понуда за животно осигурање на нашем тржишту, посетите нас на нашем новом сајту klikosiguranje.rs, на коме у пар једноставних корака можете попунити и послати осигуравајући захтев, на који ћемо Вам одговорити у најкраћем року.

Врсте животних осигурања

Мешовито осигурање живота

Мешовито осигурање живота представља комбинацију штедње и заштите. Са једне стране штедите за будућност и стварате фонд који може да Вам послужи као допуна пензије. Са друге стране финансијски обезбеђујете породицу од нежељене ситуације. Једном полисом осигуравате и своје улагање и сопствени живот. Уз то, постоји могућност да се на основно штедно осигурање прикључе и разна допунска покрића, по Вашем избору.


Ризико осигурање живота

Ризико осигурање живота нема штедни карактер и покрива само случај смрти осигураног лица, када се корисницима исплаћује осигурана сума у целости. Овај вид осигурања намењен је првенствено лицима која желе да осигурају свој живот у корист других – најчешће у случају када су носиоци кредита или других финансијских и животних ризика. Код ризико осигурања са релативно ниском премијом може се одезбедити висока осигурана сума, али са друге стране уложена средства се не враћају ономе ко улаже, јер овде нема штедног карактера.


Штедни програми за одрасле

Штедни програми за одрасле намењени су оним лицима која своја средства желе да уложе кроз полису животног осигурања као вид дугорочне штедње. Ови програми обезбеђују сигуран фонд за будућност. Осигурана сума исплаћује се клијенту након што протекне уговорени период трајања осигурања. Уз ове програме могуће је уговорити и допунска покрића од разних ризика.


Штедни програми за децу

Штедни програми за децу представљају сигуран начин да свом детету благовремено створите новчани фонд за школовање или било коју другу намену. Кроз полису дечијег осигурања средства се акумулирају постепено, тако да се по истеку осигурања исплаћује осигурана сума која може покрити трошак студирања или послужити као почетни капитал за покретање сопственог посла. Уз штедни улог, за децу се може уговорити још и допунско осигурање од незгоде.


Допунска осигурања уз животна осигурања:

• од последица незгоде

Ово осигурање пружа покриће за последице које могу настати услед разних несрећних догађаја. Надокнада се исплаћује у случају наступања трајног инвалидитета, прелома кости, боравка у болници услед незгоде итд.


• од наступања тежих болести

Предвиђа финансијску заштиту у најтежим животним ситуацијама, када је новац поседно неопходан. У случају наступања тешке болести, која је дефинисана условима осигурања, осигуранику се исплаћује уговорена осигурана сума.


• за случај хируршких интервенција

Уговара се уз основно осигурање живота и предвиђа покриће за случај операција, било услед болести или које су последица незгоде. Ако дође до хируршке интервенције осигуранику се исплаћује надокнада из осигурања, зависно од уговорене осигуране суме.


• за лечење у иностранству

Програм се зове Best Doctors и представља осигурање здравствене заштите, а покрива трошкове лечења тежих обољења у иностранству, укључујући путне и смештајне трошкове. Обухваћена су специfiчна, тешка обољења чије скупо и специјализовано лечење недовољно покрива већина планова здравственог осигурања: третман канцера, коронарна бајпас хирургија, замена срчаног залиска, донација органа/трансплантација ткива и неурохирургија.