ŽIVOTNA OSIGURANJA

Životno osiguranje predstavlja način da zaštitite sebe i svoju porodicu od rizika koji se u životu mogu dogoditi. Svi mi imamo različite potrebe, mogućnosti i očekivanja. Neko je zainteresovan samo za štednju, neko prvenstveno želi da osigura svoju porodicu, neko želi zaštitu zdravlja i blagostanja. Neko sa druge strane nema u planu ništa od navedenog. Koji god vid životnog osiguranja imate u vidu, jedno je bitno, odaberite na vreme, dok rizik još nije nastupio.

Zaposleni u Premiji Plus imaju dugogodišnje iskustvo sa klijentima koji ugovaraju polise životnog osiguranja. Svakodnevno se susrećemo sa ljudima različitih godina, interesovanja, mogućnosti... Naš zadatak je da svakom od njih približimo svet životnog osiguranja na način da sami odaberu ono što im odgovara. Zajedno definišemo vrstu osiguranja, trajanje, ulaganje, dopunske rizike...

ŽIVOTNO NA KLIKU

ŽIVOTNO OSIGURANJE NA KLIK OD VAS - Ukoliko želite da za Vas pripremimo komparator najboljih ponuda za životno osiguranje na našem tržištu, posetite nas na našem novom sajtu klikosiguranje.rs, na kome u par jednostavnih koraka možete popuniti i poslati osiguravajući zahtev, na koji ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku.

VRSTE ŽIVOTNIH OSIGURANJA

MEŠOVITO OSIGURANJE ŽIVOTA

Mešovito osiguranje života predstavlja kombinaciju štednje i zaštite. Sa jedne strane štedite za budućnost i stvarate fond koji može da Vam posluži kao dopuna penzije. Sa druge strane finansijski obezbeđujete porodicu od neželjene situacije. Jednom polisom osiguravate i svoje ulaganje i sopstveni život. Uz to, postoji mogućnost da se na osnovno štedno osiguranje priključe i razna dopunska pokrića, po Vašem izboru.


RIZIKO OSIGURANJE ŽIVOTA

Riziko osiguranje života nema štedni karakter i pokriva samo slučaj smrti osiguranog lica, kada se korisnicima isplaćuje osigurana suma u celosti. Ovaj vid osiguranja namenjen je prvenstveno licima koja žele da osiguraju svoj život u korist drugih – najčešće u slučaju kada su nosioci kredita ili drugih finansijskih i životnih rizika. Kod riziko osiguranja sa relativno niskom premijom može se odezbediti visoka osigurana suma, ali sa druge strane uložena sredstva se ne vraćaju onome ko ulaže, jer ovde nema štednog karaktera.


ŠTEDNI PROGRAMI ZA ODRASLE

Štedni programi za odrasle namenjeni su onim licima koja svoja sredstva žele da ulože kroz polisu životnog osiguranja kao vid dugoročne štednje. Ovi programi obezbeđuju siguran fond za budućnost. Osigurana suma isplaćuje se klijentu nakon što protekne ugovoreni period trajanja osiguranja. Uz ove programe moguće je ugovoriti i dopunska pokrića od raznih rizika.


ŠTEDNI PROGRAMI ZA DECU

Štedni programi za decu predstavljaju siguran način da svom detetu blagovremeno stvorite novčani fond za školovanje ili bilo koju drugu namenu. Kroz polisu dečijeg osiguranja sredstva se akumuliraju postepeno, tako da se po isteku osiguranja isplaćuje osigurana suma koja može pokriti trošak studiranja ili poslužiti kao početni kapital za pokretanje sopstvenog posla. Uz štedni ulog, za decu se može ugovoriti još i dopunsko osiguranje od nezgode.


DOPUNSKA OSIGURANJA UZ ŽIVOTNA OSIGURANJA:

• od posledica nezgode

Ovo osiguranje pruža pokriće za posledice koje mogu nastati usled raznih nesrećnih događaja. Nadoknada se isplaćuje u slučaju nastupanja trajnog invaliditeta, preloma kosti, boravka u bolnici usled nezgode itd.


• od nastupanja težih bolesti

Predviđa finansijsku zaštitu u najtežim životnim situacijama, kada je novac posedno neophodan. U slučaju nastupanja teške bolesti, koja je definisana uslovima osiguranja, osiguraniku se isplaćuje ugovorena osigurana suma.


• za slučaj hirurških intervencija

Ugovara se uz osnovno osiguranje života i predviđa pokriće za slučaj operacija, bilo usled bolesti ili koje su posledica nezgode. Ako dođe do hirurške intervencije osiguraniku se isplaćuje nadoknada iz osiguranja, zavisno od ugovorene osigurane sume.


• za lečenje u inostranstvu

Program se zove Best Doctors i predstavlja osiguranje zdravstvene zaštite, a pokriva troškove lečenja težih oboljenja u inostranstvu, uključujući putne i smeštajne troškove. Obuhvaćena su specifična, teška oboljenja čije skupo i specijalizovano lečenje nedovoljno pokriva većina planova zdravstvenog osiguranja: tretman kancera, koronarna bajpas hirurgija, zamena srčanog zaliska, donacija organa/transplantacija tkiva i neurohirurgija.