Poslovanje sektora osiguranja

Narodna banka Srbije vrši nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja i redovno obajavljuje izveštaj o poslovanju sektora osiguranja. Za klijente koji osiguravaju svoju imovinu, svoj život, itd. važno je da znaju kakvi su parametri poslovanja osiguravajućih kuća u Srbiji. U izveštaju NBS za prvo tromesečje 2017. godine, koji je dostupan javnosti  na sajtu NBS, nalazimo, između […]

Read more