NEZAVISNO STRUČNO OBJEKTIVNO

posredovanje u osiguranju sa kompletnim pristupom
svim proizvodima i uslovima na tržištu

POSREDNIK U OSIGURANJU

OSIGURAVAJUĆE
DRUŠTVO

Preuzimač rizika

Odgovora za preuzete rizike

Odgovara svom menadžmentu
i akcionarima

Kreira svoje proizvode i uslove

Nudi isključivo svoje proizvode

Preuzima rizik po svojoj ceni

POSREDNIK

Savetodavac

Profesionalno odgovoran
za date informacije

Nezavisan - odgovoran klijentu

Predstavlja proizvode svojih partnera

Dostupni su svi proizvodi
sa tržišta osiguranja

Plasira rizik po najpovoljnijim uslovima

Usluga nezavisnog i stručnog posrednika sa sveobuhvatnim poznavanjem tržišta osiguranja Vama kao klijentu pruža dodatnu vrednost koja se ogleda u stručnom odabiru ponuda, koje su uvek u skladu sa Vašim potrebama i mogućnostima. Posrednik ima zadatak da Vam predstavi i rastumači sve uslove i karakteristike željene vrste osiguranja. Profesionalno i pouzdano, u dogovoru sa Vama biramo najprimerenije i najpovoljnije rešenje.

NAŠE USLUGE

ANALIZA
IZLOŽENOSTI
RIZICIMA
PREDLAGANJE
PROGRAMA
OSIGURANJA
PREGOVORI SA
OSIGURAVAČIMA
PREPORUKE
ZA ŠTEDNJU
KROZ ŽIVOTNO
OSIGURANJE
POMOĆ
KOD PRIJAVE
ŠTETE
PRUŽANJE
INFORMACIJA

Veliki izbor i poznavanje kompletne ponude na tržištu osiguranja omogućava nam da najefikasnije zaštitimo Vašu imovinu, poslovnu investiciju, finansijsku sigurnost Vas i Vaše porodice, da Vam ponudimo kvalitenu zdravstvenu zaštitu, sigurno putovanje....

EKSPERTSKO SAVETOVANJE

Podrazumeva izbor najoptimalnijeg rešenja za Vas kada su u pitanju: vrsta osiguranja, datum početka, period trajanja, uslovi, dopunska pokrića, limit pokrića i drugi bitni elementi za zaključenje kvalitetne polise. Procena se vrši na osnovu analize trenutnih okolnosti i potreba, a u skladu sa Vašim mogućnostima i željama, sa ciljem optimizacije Vaših troškova.


KOMPLETNO REŠENJE

Nakon inicijalnog dogovora i prikupljanja svih potrebnih informacija za formiranje adekvatne ponude, naši stručnjaci predstaviće Vam kompletan predlog osiguranja. Nakon Vašeg odobrenja, pristupamo proceduri zaključenja odabranog programa osiguranja.

UPRAVLJANJE RIZIKOM

Naša odgovornost prema Vama ne prestaje nakon potpisivanja ugovora. Pratimo i upravljamo Vašim rizicima i pružamo Vam kompletnu podršku u slučajevima kada Vam je najpotrebnija. Tokom celokupnog trajanja ugovornog perioda, naši stručni konsultanti vrše analizu i prijavljivanje novih rizika radi prevencije štete, kao i za slučaj modifikacije pokrića.


POMOĆ U PRIJAVI ŠTETE

U slučaju eventualnog nastanka štete, naši brokeri će obezbediti pravovremenu prijavu štete i ispratiti njenu obradu, što podrazumeva izlazak ovlašćenog procenitelja na lice mesta, kao i sve prateće administrativne poslove koji mogu da proisteknu iz nastale situacije.