NEŽIVOTNA OSIGURANJA

Ne dozvolite da Vaš poslovni poduhvat, investicija, novi auto ili stambeni prostor postanu uzrok Vaših konstantnih briga. Podelite deo rizika sa osiguravajućom kućom i obezbedite pokriće u slučaju neželjnih okolnosti. Posedujemo veliko iskustvo u obezbeđivanju najboljih uslova i paketa za neživotna osiguranja za najveće strane i domaće kompanije, kao i za fizička lica. Pored osiguranja imovine u smislu poslovnih objekata, kuća, stanova, zaliha, robe u transportu, opreme za rad itd, u mogućnosti smo da Vam ponudimo programe putnog osiguranja, kasko, autoodgovornost, dobrovoljno zdravstveno i druge vrste neživotnih osiguranja.

NEŽIVOTNA OSIGURANJA NA KLIK OD VAS - Ukoliko želite da za Vas pribavimo najkvalitetnije ponude željene vrste neživotnog osiguranja, posetite nas na našem novom sajtu klikosiguranje.rs, na kome u par jednostavnih koraka možete popuniti i poslati osiguravajući zahtev, na koji ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku.

VRSTE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA

PUTNO OSIGURANJE

PUTNO OSIGURANJE NA KLIK

Na našem sajtu klikosiguranje.rs možete kupiti polisu putnog osiguranja ONLINE!

Brzo, jednostavno i pouzdano! Osigurajte se od neželjenih dešavanja dok ste na putu u inostranstvu! Kupovinom putnog osiguranja možete biti spokojni tokom boravka u inostranstvu, jer polisom obezbeđujete da u slučaju neželjenih dešavanja troškove medicinske asistencije pokrije osiguravajuće društvo. Ova vrsta osiguranja pruža Vam efikasnu i stručnu podršku usled nastupanja iznenadnih bolesti ili nesrećnog slučaja. Putno osiguranje može se ugovoriti individualno i porodično. Takođe, ukoliko često odlazite u inostranstvo, možete ugovoriti polisu na duži vrmenski period, kako bi svaki Vaš put bio osiguran u okviru definisanog trajanja i visine pokrića.


DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje pruža Vam efikasnu i komfornu medicinsku zaštitu i mogućnost najkvalitetnijeg lečenja u velikom broju državnih i privatnih zdravstvenih ustanova. Svi pregledi zakazuje se preko call centra, brzo i jednostavno, bez čekanja i nepredviđenih odlaganja. Zavisno od paketa koji odaberete, osiguravajuće društvo pokriva troškove lečenja.


OSIGURANJE DOMAĆINSTVA

Osiguranje domaćinstva podrazumeva osiguranje stambenih objekata (kuća, stanova, vikendica...) od rizika koji mogu da se dogode. Predmet osiguranja takođe mogu biti i stvari koje se nalaze u objektu. Osiguranje imovine, kuće ili stana jeste način da klijenti zaštitite svoj krov nad glavom od eventualnih nesreća i da se novčano obezbede od štete. Osiguravajuće kuće u Srbiji nude široku paletu usluga u ovom segmentu, a imovinu je moguće osigurati od velikog broja rizika. U zavisnosti od toga za koju se osiguravajuću kuću klijent odluči moguće je ugovoriti i dodatne rizike kao što su osiguranje od odgovornosti prema trećim licima ili osiguranje od nezgode članova domaćinstva.


OSIGURANJE OD AUTO-ODGOVORNOSTI

Osiguranje od auto-odgovornosti je zakonski obavezno osiguranje koje se zaključuje prilikom registracije motornih vozila. Ovim osiguranjem je pokrivena odgovornost vlasnika, odnosno korisnika, kada upotrebom motornog vozila pričini štetu trećim licima usled smrti, telesne povrede, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari. U slučaju da ugovorite osiguranje od auto-odgovornosti, osiguravač kod kojeg ste ugovorili će umesto Vas nadoknaditi sve materijalne i nematerijalne štete koje pretrpe treća lica ako do saobraćajne nesreće dođe Vašom krivicom.


KASKO OSIGURANJE

Ugovorom o kasko osiguranju osiguravač se obavezuje da nadoknadi materijalne štete na osiguranom vozilu te drugim osiguranim predmetima u vozilu i na vozilu, ako te štete nastanu zbog ostvarenja osiguranog rizika, a osiguranik se obvezuje da za to plati premiju osiguranja. Kasko osiguranjem su pokrivene delimične i totalne štete na vozilu, kao i rizik od krađe vozila. Kod većine osiguravača postoje isključenja ukoliko je šteta nastala usled preticanja preko pune linije ili usled prolaska kroz crveno svetlo, dok je kod svih isključeno ukoliko je vozač bio u alkoholisanom stanju ili pod dejstvom narkotika.


POMOĆ NA PUTU

Proizvod Pomoć na putu obezbeđuje Vam brzu i efikasnu asistenciju ukoliko dođe do nepredviđenih okolnosti koje mogu da utiču na vozače i vozila na putevima širom Srbije i Evrope. U slučaju mehaničkog ili električnog kvara na vozilu, saobraćajne nezgode ili neke druge nezgode zbog koje osigurano vozilo ne može da se kreće (gubitak ključeva, nedostatak ili loš kvalitet goriva, izduvani pneumatici, itd.) dovoljno je da pozovete kontakt centar koji je naveden na polisi i biće vam pružena adekvatna pomoć u najkraćem mogućem roku.


OSIGURANJE IMOVINE PRAVNIH LICA

Osiguranje imovine obuhvata osiguranje od rizika koji mogu da ugroze vašu pokretnu i nepokretnu imovinu. Najčešće su pokriveni rizici od požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada, poplave ili bujice, izlivanja iz vodovodnih ili kanalizacionih cevi, klizanja tla, odronjavanja zemljišta, snežne lavine, provalne krađe i razbojništva, javnih manifestacija i demonstracija, itd. Uslovi i pokrića se razlikuju od osiguravača do osiguravača. Ovaj vid osiguranja se razlikuje od osiguranja domćinstva u tome što je mnogo više fragmentisana pokrivenost rizika, jer je i predmet osiguranja složeniji.


OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Osiguranjem opšte odgovornosti osigurava se zakonska građanska odgovornost Vas kao osiguranika za štete usled smrti, povrede tela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari trećeg lica. Pokrivena je odgovornost za štete koje nastanu iz Vaših poslova i aktivnosti i/ili iz posedovanja stvari i/ili iz pravnog odnosa i/ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti. U to spada npr. odgovornost iz korišćenja, posedovanja, zakupa ili plodouživanja zemljišta, zgrada i prostorija koje se koriste za obavljanje delatnosti, odgovornost iz korišćenja objekata koji služe vašim radnicima i sl. Ako se posebno ugovori, pokrivena je i odgovornost za štetu nastalu zbog krađe stvari i za čisto finansijsku štetu, kao i odgovornost za štete usled zagađivanja tla i vode.


OSIGURANJE OD NEZGODE

Osiguranjem od nezgode pokriveni su svi iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaji koji, delujući uglavnom spolja i naglo na telo osiguranika, imaju za posledicu njegovu smrt, potpuni ili delimični invaliditet, narušenje zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć ili prolaznu nesposobnost za rad. Kod većine osiguravajućih kuća osiguranici su pokriveni 24 časa dnevno. Svako fizičko ili pravno lice može ugovoriti osiguranje nezgode prema svojim željama ili potrebama. Uslove osiguranja i visinu osiguranih suma sporazumno utvrđuju ugovarač osiguranja i osiguravač.