КОНТАКТ

Премија Плус д.о.о. друштво за посредовање у осигурању
Краља Петра 32/3
11000 Београд
011/20-28-465
posrednik@premijaplus.rs

ПОДАЦИ О ФИРМИ:

Директор: Борислав Илић
ПИБ: 105924725
МАТИЧНИ БРОЈ: 20492767
БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ: 9332
ЕРСТЕ БАНКА – РАЧУН: 340-11013256-11

КАКО ДО НАС?

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС

КОНТАКТ

Име и презиме:

E-mail*:

Порука: